W ramach realizacji przedmiotowego zadania w dniu 10 września została zawarta z wykonawcą pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika na odcinku około 200 m” w miejscowości Zagacie, zgłoszonego przez sołectwo Zagacie realizowanego w ramach przyznanej pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach.

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Zagacie

Zagacie

Zagacie

 

 

W ramach realizacji przedmiotowego zadania w dniu 31 sierpnia została zawarta umowa z wykonawcą remontu odcinka drogi gminnej o dł 75 m i szer. 4 w ramach realizacji zadania pn.”Remont drogi w miejscowości Mojżeszów zgłoszonego przez sołectwo Mojżeszów realizowanego w ramach przyznanej pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego”.

Mojżeszów

Mojżeszów

Mojżeszów

W ramach realizacji przedmiotowego zadania w dniu 31 sierpnia została zawarta umowa z wykonawcą remontu odcinka drogi gminnej o dł 75 m i szer. 4 w ramach realizacji zadania pn.”Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kajetanów w Gminie Przedbórzzgłoszonego przez sołectwo Kajetanów realizowanego w ramach przyznanej pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego”.

Kajetanów

Kajetanów

 

W ramach realizacji przedmiotowego zadania w dniu 24 sierpnia została zawarta umowa z wykonawcą dotycząca zakupu, transportu i montażu  bariery energochłonnej w miejscowości Brzostek po jednej stronie drogi na odcinku 50 mb. w ramach realizacji zadania pn.”Zamontowanie bariery energochłonnej przy drodze gminnej w miejscowości Brzostek w Gminie Przedbórz” zgłoszonego przez sołectwo Brzostek realizowanego w ramach przyznanej pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach.

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Zamontowanie bariery energochłonnej przy drodze gminnej w miejscowości Brzostek w Gminie Przedbórz

Zamontowanie bariery energochłonnej przy drodze gminnej w miejscowości Brzostek w Gminie Przedbórz