Burmistrz Miasta Przedborza informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie na budowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, solary).

treść ogłoszenia