Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
ODWOŁANIE OSTRZEŻENIA Nr 58 wydanego dnia 15.11.2017 o godz. 13:19
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silna mgła/-
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: -
Przebieg: Zjawisko nie wystąpi.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: -
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Szewczak
Godzina i data wydania: godz. 05:26 dnia 16.11.2017
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
OSTRZEŻENIE Nr 58
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silna mgła/1
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od godz. 22:00 dnia 15.11.2017 do godz. 09:00 dnia 16.11.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze mgły ograniczającej widzialność od 100 m do 200 m.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Szewczak
Godzina i data wydania: godz. 13:19 dnia 15.11.2017