Burmistrz Miasta Przedborza zaprasza do korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu powiadamiania i ostrzegania. Informujemy o: aktualnych sprawach dotyczących mieszkańców, zagrożeniach i niebezpieczeństwach, istotnych utrudnieniach i awariach, terminach opłat i podatków lokalnych, imprezach kulturalnych i sportowych, innych ważnych wydarzeniach z terenu naszej gminy. Usługa jest świadczona przez SISMS Sp. z o.o. na rzecz Użytkownika na podstawie Umowy zawartej z Gminą Przedbórz. Regulamin usługi jest dostępny na stronie: www.sisms.pl/regulaminy.