Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział w Żarnowie przy współpracy z Oddziałami PTTK Województwa Łódzkiego zorganizował w dniach 17 – 19 listopada br. szkolenie kadr turystycznych. Inauguracja nastąpiła w zabytkowym ratuszu w Przedborzu, gdzie zgromadzili się uczestnicy i wykładowcy. Burmistrz Miasta Przedborza Miłosz Naczyński przywitał gości oraz przedstawił walory Przedborza i okolic, a następnie dyrektor Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi Andrzej Danowski zaprezentował „Wybrane zabytki woj. łódzkiego”. Wręczono również dwie złote odznaki turystyki pieszej Urszuli Jędrasik i Justynie Nicoś oraz brązową odznakę kolarską Adamowi Boćkowi. Po kolacji kontynuowano zajęcia specjalistyczne w grupach kandydatów na przodowników turystyki pieszej, przodowników turystyki kolarskiej, instruktorów ochrony przyrody i instruktorów fotografii krajoznawczej.

Więcej zdjęć pod linkiem: 
https://photos.app.goo.gl/IPTsJrlGr9gSVdYt2
Autorem zdjęć jest Marcin Polak -PTTK Żarnów