ARiMR w Radomsku przypomina o dokonaniu spisu zwierząt z gatunku: bydło, owce, kozy oraz świnie najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017r. Urząd Miejski w Przedborzu zobowiązuje się dostarczać w/w spisy z terenów sołectw Gminy Przedbórz do ARiMR w Radomsku. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Przedborzu.