Do pobrania:

treść informacji

Załączniki:

1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

2. Lista obywateli zgłaszających kandydata na ławnika

3. Oświadczenie kandydata na ławnika dotyczące postępowań o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

4. Oświadczenie kandydata na ławnika dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej