Ankieta  dotyczy wyrażenia opinii na temat warunków życia na obszarze LGD.

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=68cb235f&&b=5ffc10871b&&c=c643ffd3

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.