Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów (1/2018/G) - dot. Pobudzenia zaangażowania mieszkańców dla oddolnych inicjatyw lokalnych, w tym wymiana doświadczeń, poznawanie dobrych praktyk, rozwój tożsamości.

pobierz

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy (1/2018) – dot. Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej.

pobierz