wtorek, czerwiec 25, 2019
Czcionka A- A A+
Kontrast Zmiana kontrastu

Biuletyn informacji publicznej Przedbórz

          Ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego ozonu  
    Tytuł          
    komunikatu:     wystąpienie przekroczenia poziomu informowania o ryzyku przekroczenia
          poziomu alarmowego ozonu  
        Na terenie m. Gajew, gm. Witonia w dniu 9.08.2018 r. o godz. 16:00, a wartość zanotowana na stanowisku pomiarowym wyniosła: 184 μg/m3.
    Treść      
    komunikatu:    
           
        Nazwa strefy oceny: Strefa Łódzka (PL1002),  
        Substancja: ozon  
        Wartość poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego: PI=180
        µg/m3  
        Wartość poziomu alarmowego: PA=240 μg/m3  
       

Krajowy kod stacji: LdGajewUjWod,

Adres stacji: Gajew, gm. Witonia pow. łęczycki

Data i Data i godzina wystąpienia przekroczenia wartości progowej (180μg/m3) informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego (240μg/m3) stężenia ozonu : 09.08.2018 r. godz. 16:00.

Wartości zanotowane na stanowisku pomiarowym:

LdGajewUjWod - godz. 16:00 S1h=184 µg/m3;

Obszar na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego (PI): Obszar o powierzchni 4384 km2 zlokalizowany w północnej części województwa (powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, poddębicki, zgierski). Liczba mieszkańców obszaru na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia: 439 tys. osób.

 
           
    Informacje    
       
    szczegółowe o  
         
    przekroczeniu:    
         
         
           
           
         
         
           
             
          W  związku  z  prognozowanym  przez  IMGW  na  najbliższe  dni  wzrostem
        zachmurzenia   oraz   przelotnymi opadami deszczu,   uwzględniając   prognozy
        zanieczyszczenia   powietrza   publikowane   na   stronie   www   WIOŚ   w Łodzi
    Prognoza:   (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/maps/forecast/provinces/103)  należy  stwierdzić, iż  w
             
      dniu 10.08.2018 r.  ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (PI=180
       
        µg/m3) oraz poziomu alarmowego ozonu w powietrzu (PA=240µg/m3) będzie niższe niż w dniu wczorajszym.
           
               

Zalecenia dla obywateli:

Zalecenia dla ludności szczególnie wrażliwej (osoby chore na choroby górnych dróg oddechowych i układu krążenia, osoby wieku podeszłym, dzieci, kobiety w ciąży) w przypadku wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego ozonu przyziemnego (możliwość wystąpienia smogu fotochemicznego), a w przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego ozonu przyziemnego (wystąpienie smogu fotochemicznego) zalecenia dla wszystkich mieszkańców:

 1. unikanie przebywania na otwartej przestrzeni, pozostawanie w pomieszczeniach zamkniętych,
 2. zrezygnowanie z aktywności fizycznej na otwartej przestrzeni,
 3. unikanie wietrzenia mieszkań oraz pomieszczeń służących do nauki, pracy, itp.,
 4. korzystanie z porad medycznych.

Zalecenia dla mieszkańców:

 1. korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej,
 2. wspólne podróżowanie,
 3. stosowanie zasad ECO-drivingu;
 1. korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach,
 1. zmniejszenie aktywności na otwartej przestrzeni, unikanie przebywania w pobliżu ruchliwych ulic;
 1. zaniechanie prac na świeżym powietrzu z wykorzystaniem materiałów lakierniczych (lub innych) na bazie rozpuszczalników;

 

Zalecenia dla podmiotów korzystających ze środowiska:

Zalecenia dla podmiotów korzystających ze środowiska, w szczególności:

-  eksploatujących instalacje objęte standardami emisyjnymi w zakresie lotnych związków organicznych,

-  eksploatujących instalacje do produkcji i obrotu paliwami ciekłymi, objęte pozwoleniami zintegrowanymi lub pozwoleniami na wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów:

 1. stosowanie zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa w budynkach produkcyjnych, usługowych i magazynowych,
 1. bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach (nie dotyczy instalacji, objętych standardami emisyjnymi dla procesów współspalania i spalania odpadów, które uzyskały pozwolenia zintegrowane lub na wprowadzenie do powietrza pyłów lub gazów),
 1. stosowanie zasad ECO-drivingu,
 1. prowadzenie według planu bieżących wewnętrznych kontroli wewnętrznych instalacji w celu zapewnienia bezawaryjności urządzeń redukujących emisję NMLZO i szczelności przewodów połączeniowych i rurowych oraz urządzeń służących do załadunku i rozładunku rozpuszczalników organicznych lub paliw ciekłych,

Zalecenia dla organów administracji publicznej i instytucji:

Zalecenia dla organów administracji publicznej i instytucji:

 1. rozpowszechnianie informacji na temat metod redukcji emisji ze spalania paliw w silnikach spalinowych pojazdów, takich jak: ECO-driving, wspólnego podróżowania, korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej,
 1. wprowadzenie ograniczenia w ruchu pojazdów (ograniczanie prędkości ruchu pojazdów na drogach, wydanie zalecenia świadczenia usług w zakresie zbiorowej komunikacji miejskiej lub regionalnej nieodpłatnie (DNI BEZ BILETU), wydanie zalecenia czasowego wyłączenia obszarów miast o największym natężeniu ruchu komunikacyjnym dla przejazdu samochodów ciężarowych o masie powyżej

3,5 tony),

 1. wydanie zalecenia priorytetowego świadczenia usług medycznych osobom odczuwającym pogorszenie stanu zdrowia w okresie przekroczenia poziomu alarmowego ozonu przyziemnego (smogu fotochemicznego).

Pełen katalog działań dla organów administracji publicznej i instytucji określają Plany Działań Krótkoterminowych dla aglomeracji łódzkiej i strefy łódzkiej przyjęte przez Sejmik Województwa Łódzkiego.

  Aktualny stan   www.wios.lodz.pl    
  jakości   www.powietrze.lodzkie.pl  
             
  powietrza:   www.powietrze.gios.gov.pl  
             

Zapraszamy na weekend

przedborz1 orig

przedborz2 orig

Linki

bip

sms on

sms off

fundusz

biznes

ryby

kapital

ldk

kalejdoskop

PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Serwis używa plików cookies.

Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, według ustawień przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Czytaj więcej…

Rozumiem