Planowana w 2019 roku renowacja parku położ.onego przy ulicy Krakowskiej stwarza okazje do nadania imienia temu miejscu. · . W zawiązku z powyższym Burmistrz Miasta Przedborza ogłasza możliwość zgłaszania propozycji nazw dla parku. Przy zgłaszaniu nazw dla parku należy uwzględnić: wartości inspirowane dziedzictwem kultury, przyrodniczym, historycznym i gospodarczym, cechy charakterystyczne dla parku, identyfikację obszaru i osobę związaną z tym obszarem. Z nadesłanych propozycji komisja wytypuje 5 nazw, które będą poddane konsultacjom społecznym . . · · Propozycje można przesyłać mailem na adres email lub składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Przedborzu do dnia 30 września 2018 r. Serdecznie zapraszam do zgłaszania nazw dla parku.