W związku z przyjęciem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programu priorytetowego Czyste Powietrze (dalej: Program) ogłasza się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach ww Programu.

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w terminie od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

Więcej informacji na stronie internetowej www.wfosigw.lodz.pl  w zakładce Czyste Powietrze.

Zainteresowani mogą zgłaszać się do Urzędu Miejskiego w Przedborzu pokój nr 7 w godz. pracy urzędu celem uzyskania niezbędnych informacji do złożenia wniosku.

Do pobrania:

treść ogłoszenia