Burmistrz Miasta Przedborza informuje, iż dnia 15 listopada 2018 r. upływa termin płatności następujących należności: • podatku od nieruchomości, • podatku rolnego, • łącznego zobowiązania pieniężnego.