Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Przedborzu prosi pary małżeńskie, które zawarły związek małżeński w 1969 roku na terenie gminy Przedbórz i poza, a obecnie zamieszkują na terenie miasta i gminy Przedbórz o zgłoszenie się do dnia 29 marca 2019r. do tutejszego USC (budynek Ratusza Urzędu Miejskiego w Przedborzu ul. Mostowa 29 pok. Nr 5) w związku z możliwością otrzymania medali od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie.

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Wiesława Janosik