Burmistrz Miasta Przedborza informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych Uchwałą Nr 2/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku wyznaczyła termin wyborów do Izb Rolniczych na dzień 28 lipca 2019 r. w godzinach od 8.00 - 18.00-tej.

Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku od nieruchomości z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych posiadający w nich  wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Łódzkiej Izby Rolniczej i uczestnictwa w ich wybieraniu.

Gmina Przedbórz w wyborach do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego jest okręgiem dwumandatowym, gdzie wybieranych jest dwóch członków.

Kandydat ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, winien wypełnić i złożyć następujące dokumenty:

- zgłoszenie kandydata,

- oświadczenie o zgodzie na kandydowanie,

- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

- oświadczenie o niekaralności,

- listę osób popierających kandydata zawierającą, co najmniej 50 podpisów (rolników) osób posiadających prawo wyborcze w okręgu wyborczym Przedbórz.

Zgłoszenia kandydatów do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego przyjmowane będą przez Komisję Okręgową Nr 105 w Przedborzu w dniu 5 lipca 2019 r. w godz. 10.00-12.00 w Urzędzie Miejskim w Przedborzu ul. Mostowa 29 Sala Posiedzeń.

Spis członków uprawnionych do głosowania zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. 106 od dnia 15 lipca 2019 roku. (tj. 14 dni przed terminem wyborów). Każdy rolnik może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.