Burmistrz Miasta Przedborza informuje, iż dnia 15 listopada 2019r. upływa termin płatności następujących należności: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, łącznego zobowiązania pieniężnego