Przypominamy, że 10 grudnia 2019 r. upływa termin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące listopad i grudzień 2019 r. W związku z tym uprzejmie prosimy mieszkańców o terminowe uiszczenie opłaty. Brak terminowej wpłaty będzie skutkować w pierwszej kolejności wystawieniem upomnienia, a w przypadku nieuregulowania należności w terminie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia - wystawieniem tytułu wykonawczego do właściwego Urzędu Skarbowego, co spowoduje powstanie obowiązku uiszczenia dodatkowych kosztów egzekucyjnych za odpady komunalne.