W dniu 15.12.2019 na Hali Sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przedborzu odbył się VII Memoriał w Piłce Siatkowej im. Grzegorza Kamińskiego oraz Grzegorza Lizińczyka. Organizatorami zawodów była Rada Rodziców i nauczyciele wychowania fizycznego.
W zawodach wzięło udział 6 drużyn sportowych. W tym samym czasie na małej sali gimnastycznej odbyły się rozgrywki Brydża Sportowego.