Zawiadomienie o odwołaniu posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Obywatelskich