Treść informacji na stronie internetowej https://schr.gov.pl/index.php?c=article&id=46 , która przedstawia problem zakwaszenia gleb i jego skutki dla środowiska oraz przypomina o Ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.