ZAWIADOMIENIE O PRZERWIE W OBRADACH KOMISJI REWIZYJNEJ