W niedzielę 11 lipca 1943 roku oddziały UPA dokonały skoordynowanego ataku na 99 polskich miejscowości na Wołyniu. Zbrodnię, kwalifikowaną przez pion śledczy IPN jako ludobójstwo, przeprowadzili nacjonaliści ukraińscy z OUN-B i UPA na ludności polskiej Wołynia, Galicji Wschodniej, a także części Lubelszczyzny, Podkarpacia i Polesia. 

W niedzielę 12 lipca 2020 roku upamiętniono ofiary Rzezi Wołyńskiej. O godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. św. Aleksego w Przedborzu odbyła się Msza św. w intencji ofiar  tzw. „krwawej niedzieli” na Wołyniu. Następnie uczestnicy przeszli pod Pomnik Partyzantów Ziemi Przedborskiej, pod którym złożono kwiaty. Udział w uroczystościach brali: Burmistrz Miasta Przedborza Pani Wiesława Janosik, Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu Pan Krzysztof Zawisza wraz z grupą radnych, harcerze oraz mieszkaniec Przedborza Pan Stanisław Padula.