W związku z Zarządzeniem Nr 0050.115.2023 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 9 listopada 2023 r. informujemy, że dzień 20 listopada 2023 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Przedborzu za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 r.