INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia 01.12.2023 r. godz. 9.00

Przewidywany czas trwania ryzyka Od godz. 9.00 dnia 01.12.2023 r. do godz. 24.00 dnia 01.12.2023 r.

Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Prognozowana jakość powietrza w oparciu o prognozy jakości powietrza i wyniki pomiarów ze stacji automatycznych

  

Do pobrania:

powiadomienie DMS-LO.731.2.9.2023