Komunikat PPIS w Radomsku dotyczacy jakości wody w kąpieliskach