Zaproszenie na X sesję Rady Miejskiej w Przedborzu