Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dot. wsparcia zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz realizowanych w 2013 roku