INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W ŁODZI