Rozkład Jazdy (obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.)

PRZEDBÓRZ - PRZEDBÓRZ

przez

POLICZKO - GÓRY MOKRE - ŻELEŹNICA - PISKORZENIEC - TARAS - NOSALEWICE - PRZYŁANKI - MIEJSKIE POLA

 

GODZINA ODJAZDÓW Z PRZEDBORZA

do POLICZKA 06:30UL 06:35US 11:10UDm 13:45US 14:40US

do GEPNEROWA 06:30UL 06:35US 11:10UDm 14:40US

do GÓR MOKRYCH 06:30UL 06:35US 11:10UDm 14:40US

do ŻELEŹNICY 06:30UL 11:10UDm 14:40US

do BOROWEJ 06:30UL 06:35US 11:10UDm 14:40US

do PISKORZEŃCA 06:30UL 06:35US 11:10UDm 14:40US

do WOJCIECHOWA 06:30UL 06:35US 11:10UDm 14:40US

do TARASU 07:15US 13:45US 14:40US

do NOSALEWIC 06:55US 08:00US 13:45US 14:40US

do PRZYŁANEK 06:55US 08:00US 13:45US 14:40US

do MIEJSKICH PÓL 06:55US 08:00US 13:45US 14:40US

do CHAŁUP 13:45US 14:40US

do ZAGACIA 14:40US 14:40US

do STAREJ WSI (DOJO) 06:35UL 11:10UD 14:40US

 

GODZINY ODJAZDÓW DO PRZEDBORZA

Z POLICZKA 07:16US 07:42UL 11:23UDm 14:11US

Z GEPNEROWA 07:12US 07:33US 07:38UL 11:29UDm

Z GÓR MOKRYCH 07:05US 07:26US 07:31UL 12:10UDm 13:15US

Z ŻELEŹNICY 07:05US 07:10UL 12:00UDm 13:05US

Z BOROWEJ 06:50UL 06:55US 12:13UDm 13:18US

Z PISKORZEŃCA 06:44UL 06:49US 12:20UDm

Z WOJCIECHOWA 06:39UL 06:44US 12:26UDm 13:23US

Z TARASU 07:33US 08:13US 14:32US 15:24US

Z NOSALEWIC 07:19US 08:29US 14:11US 15:03US

Z PRZYŁANEK 07:31US 08:36US 13:56US 14:51US

Z MIEJSKICH PÓL 07:37US 13:51US 14:46US

Z CHAŁUP 07:04US 13:51US

Z ZAGACIA 07:22US 07:27UL 11:41UDm 12:44US

Z STAREJ WSI (DOJO) 07:10US 07:15UL 11:53UDm 12:56US

 

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW

D - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

S - Kursuje w dni nauki szkolnej

L - Kursuje e okresie ferii zimowych ,wakacji letnich i szkolnych przerw świątecznych

m - Nie kursuje w dniach 24 i 31 XII

U - Przewóz o charakterze użyteczności publicznej

 

ORGANIZATOR

GMINA PRZEDBÓRZ

ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz


PRZEDBÓRZ-POLICZKO-GÓRY MOKRE- ŻELEŹNICA - PISKORZENIEC-TARAS-NOSALEWICE-PRZYŁANKI-MIEJSKIE POLA- PRZEDBÓRZ

 

GODZINA ODJAZDÓW Z PRZEDBORZA

do POLICZKA 06:30US 06:50UL 11:10UDm 13:45US 14:40US

do GEPNEROWA 06:30US 06:50UL 11:10UDm 14:40US

do GÓR MOKRYCH 06:30US 06:50UL 11:10UDm 14:40US

do ŻELEŹNICY 06:50UL 11:10UDm 14:40US

do BOROWEJ 06:30US 06:50UL 11:10UDm 14:40US

do PISKORZEŃCA 06:30US 06:50UL 11:10UDm 14:40US

do WOJCIECHOWA 06:30US 06:50UL 11:10UDm 14:40US

do TARASU 07:15US 11:15US 13:45US 14:40US

do NOSALEWIC 06:55US 08:00US 11:15US 13:45US 14:40US

do PRZYŁANEK 06:55US 08:00US 11:15US 13:45US 14:40US

do MIEJSKICH PÓL 06:55US 08:00US 11:15US 13:45US 14:40US

do CHAŁUP 06:50US 13:45US 14:40US

do ZAGACIA 14:40US

do STAREJ WSI (DOJO) 06:50U2L 11:10U2D 14:40US

 

GODZINY ODJAZDÓW DO PRZEDBORZA

Z POLICZKA 07:19US 07:51UL 11:18UDm 14:12US

Z GEPNEROWA 07:16US 07:38US 07:45UL 11:24UDm

Z GÓR MOKRYCH 07:10US 07:33US 07:39UL 11:30UDm

Z ŻELEŹNICY 07:00US 07:24UL 11:45UDm 13:00US

Z BOROWEJ 06:55US 07:13UL 11:56UDm

Z PISKORZEŃCA 06:49US 07:06UL 12:03UDm

Z WOJCIECHOWA 06:44US 07:02UL 12:07UDm 13:15US

Z TARASU 07:34US 08:15US 11:29US 14:31US 15:26US

Z NOSALEWIC 07:19US 08:29US 11:49US 14:11US 15:06US

Z PRZYŁANEK 07:31US 08:36US 12:04US 13:56US 14:51US

Z MIEJSKICH PÓL 07:37US 12:09US 13:51US 14:46US

Z CHAŁUP 07:04US 13:51US

Z ZAGACIA 07:24US

Z STAREJ WSI (DOJO) 07:11US 07:28U2L 11:49U2D

 

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW

D - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

S- Kursuje w dni nauki szkolnej

L- Kursuje e okresie wakacji letnich

2- Kursuje we wtorki; m - Nie kursuje w dniach 24 i 31 XII

U - Przewóz o charakterze użyteczności publicznej

ORGANIZATOR

GMINA PRZEDBÓRZ

ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz


PRZEDBÓRZ-POLICZKO-GÓRY MOKRE- ŻELEŹNICA- PISKORZENIEC-PRZEDBÓRZ

GODZINA ODJAZDÓW Z PRZEDBORZA

do P0LICZKA-GÓR MOKRYCH-ŻELEŹNICY-PISKORZEŃCA-WOJCIECHOWA

11:10 14:40s

GODZINY ODJAZDÓW DO PRZEDBORZA

 

Z POLICZKA 07:20s 07:50L

Z GEPNEROWA 07:35s 07:45 L

Z GÓR MOKRYCH 07:25s 07:35 L

Z ŻELEŹNICY 07:00s 07:25 L

Z BOROWEJ 06:55 s 07:10 L

Z PISKORZEŃCA 06:50s 07:05 L

Z WOJCIECHOWA 06:40s 07:00 L

 

KURSY SĄ OBSŁUGIWANE W DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

S – KURSUJE TYLKO W DNI NAUKI SZKOLNEJ

L – KURSUJE W OKRESIE WAKACJI LETNICH

 

 


rozkład jazdy autobusów

rozkład jazdy obowiązujący od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.