Prace rewitalizacyjne polegać będą na odtworzeniu historycznego układu kompozycyjnego alei parkowych, renowacji pomnika Naczelnika Tadeusza Kościuszki, budowie pomostu w formie schodów nadbrzeżnych oraz ustawieniu wiaty wypoczynkowej. Wybudowane zostanie ogrodzenie terenu parku wraz ze schodami terenowymi. Park zostanie wyposażony w nowe latarnie parkowe, nowe ławki  i kosze na śmieci. Dla dzieci zaplanowany został plac zabaw z urządzeniem wielofunkcyjnym w formie statku, aby nawiązać do tematyki wodnej sąsiedztwa rzeki Pilicy. Dla dorosłych rekreację stanowić mają stoły szachowe oraz terenowy stół do tenisa.
Zaplanowano również ścieżkę przyrodniczo – edukacyjną o nawierzchni trawiastej wraz z tabliczkami informacyjnymi. Dopełnieniem tego będzie uzupełnienie nasadzeń drzew alejowych oraz wzbogacenie parku o warstwę krzewów i rabat kwiatowych.

 

Wizualizacja koncepcji architektoniczno - przestrzennej parku: