niedziela, maj 26, 2019
Czcionka A- A A+
Kontrast Zmiana kontrastu

Biuletyn informacji publicznej Przedbórz

Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 
 

Podstawa prawna:

- art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).


Wymagane dokumenty:

- wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.


Wymagane załączniki:

  1.  dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej,
    2.    oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o treści zgodnej z przepisami.

Druki do pobrania:
1.    wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
2.    wzór oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

 


Sposób i miejsce składania dokumentów:

- osobiście:
Sekretariat Urzędu Miejskiego - pokój nr 3 Ratusza Miejskiego,

97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 29

od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7.30 do 15.30.

- za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Miejski w Przedborzu
97-570 Przedbórz,
ul. Mostowa 29


Wymagane opłaty:

- opłata skarbowa – 50 zł - za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Wpłat można dokonać:

- na konto: Urzędu Miejskiego w Przedborzu - Bank Spółdzielczy w Przedborzu
nr rachunku: 66898800010000001228740001;

- w Kasie Urzędu Miejskiego w Przedborzu.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o  wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 


Sposób i miejsce odbioru dokumentów – zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

- osobiście:
Referat Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych,
Urząd Miejski w Przedborzu, ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz,
pokój nr 7 (Ratusz Miejski),
tel. 044 781 22 61 do 65 wew. 13

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30;

- za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


Termin rozpatrzenia sprawy:

-  w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania określone w przepisach.


Tryb odwoławczy:


W przypadku odmowy wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej, w przypadkach określonych w przepisach, od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 19, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Przedborza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Uwagi:


W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Zapraszamy na weekend

przedborz1 orig

przedborz2 orig

Linki

bip

sms on

sms off

fundusz

biznes

ryby

kapital

ldk

kalejdoskop

PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Serwis używa plików cookies.

Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, według ustawień przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Czytaj więcej…

Rozumiem