P7060134mDnia 14.07.2011 r. gwałtowny, silny wiatr, towarzyszący wyładowaniom atmosferycznym nawiedził  naszą miejscowość, powodując dość znaczne straty. Uszkodzeniu uległ drzewostan na cmentarzu grzebalnym, w otoczeniu kościoła, targowicy miejskiej oraz przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
Do usuwania skutków popołudniowego huraganu zostały włączone siły Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku, wspierane Ochotniczą Strażą Pożarną w Przedborzu oraz Zakładem Usług Komunalnych.
Na dzień dzisiejszy sytuacja jest opanowana, jednak pozostał jeszcze do uprzątnięcia cmentarz. O losach zabytkowej lipy znajdującej się na placu kościelnym, która dotkliwie ucierpiała podczas wczorajszej wichury, zadecyduje wojewódzki konserwator zabytków.
Tekst: K.K