Nazwa zadania Rozbudowa sieci wodociągowej w Mojżeszowie
Zakres rzeczowy

Rozbudowa sieci wodociągowej zewnętrznej z rur PCV Ø110 o długości około 86mb w miejscowości Mojżeszów. Sieć uzbrojona zostanie w hydrant przeciw pożarowy typu nadziemnego. Przewidziano zasilanie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi gminnej.

Harmonogram prac 08.2009 - opracowanie dokumentacji technicznej
Stan zaawansowania Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano decyzję o powoleniu na budowę.
Wartość kosztorysowa 16 000,00 zł
Generalny wykonawca Nie wyłoniony
Uwagi

brak

Zdjęcia brak