Nazwa zadania Monitoring Przedszkola
Zakres rzeczowy

Dostawa i montaż urządzeń do systemu monitoringu wizyjnego wokół Samorządowego Przedszkola w Przedborzu, w tym:
- rejestrator cyfrowy,
- monitor LCD,
- kamery kolorowe zewnętrzne z trybem dzień/noc,
- kamera szybkoobrotowa z 25 krotnym zoom'em optycznym,
- czujniki ruchu,
- centrala alarmowa,
- sygnalizatory akustyczno - optyczne.
System swoim zakresem obejmuje teren wokół budynku Przedszkola oraz boisko Orlik. System pracuje w trybie ciągłym archiwizując dane przez okres min. 30 dni. 

Harmonogram prac 04.2009r. - dostawa i montaż urządzeń systemu monitoringu
Stan zaawansowania

Inwestycja zakończona i przekazana do eksploatacji.

Wartość kosztorysowa 20 082,56 zł
Generalny wykonawca LINK Radomsko
Uwagi

Brak

Zdjęcia