Nazwa zadania Budowa linii oświetlenia ulicznego w parku przy ul. Częstochowskiej
Zakres rzeczowy

Budowa linii oświetlenia ulicznego oraz oświetlenie pomnika w parku przy ul. Częstochowskiej, w tym:
- budowa linii kablowej,
- montaż i ustawienie słupów 4 latarni WS6 wraz z oprawami,
- montaż 2 lamp najazdowych przy pomniku.

Harmonogram prac 04.2009r. - opracowanie dokumentacji technicznej
05.2009r. - przeprowadzenie prac budowlanych
Stan zaawansowania

Inwestycja zakończona i przekazana do eksploatacji

Wartość kosztorysowa 26 500,00 zł
Generalny wykonawca ZUE Kluczewsko
Uwagi

Brak

Zdjęcia