Nazwa zadania Monitoring wokół budynku Domu Kultury
Zakres rzeczowy

Dostawa i montaż urządzeń do systemu monitoringu wizyjnego wokół budynku Domu Kultury, w tym:
- rejestrator cyfrowy,
- monitor LCD,
- kamery kolorowe zewnętrzne z trybem dzień/noc,
- teleobiektyw.
System swoim zakresem obejmuje teren wokół budynku Domu Kultury (kierunki: rynek, rondo, park). System pracuje w trybie ciągłym archiwizując dane przez okres min. 30 dni.

Harmonogram prac 04.2009r. - dostawa i montaż urządzeń systemu monitoringu
Stan zaawansowania

Inwestycja zakończona i przekazana do eksploatacji.

Wartość kosztorysowa 13 531,02 zł
Generalny wykonawca LINK Radomsko
Uwagi

Brak

Zdjęcia