Nazwa zadania Remont / odbudowa wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Pilicy
Zakres rzeczowy

 

Przedmiotem inwestycji była odbudowa wylotu zbiorczego kanału deszczowego odprowadzającego wody opadowe do rzeki Pilicy ze wschodniej części miasta. Zakres prac obejmował:
• Wymianę dwóch studni z kręgów betonowych o wysokościach 1,5m i 2,5m średnicy odpowiednio 1200mm i 1500mm;
• Wymianę rurociągu z rur żelbetowych „WIPRO” o śr. 800mm na długości 11,2m;
• Wymianę rurociągu z rur żelbetowych „WIPRO” o śr. 600mm na długości 6m;
• Wykonanie osadnika z płyt betonowych.

Harmonogram prac

05.2009 - uzyskanie stosownych zezwoleń
06.2009 - wyłonienie wykonawcy
07.2009 - przeprowadzenie prac budowlanych

Stan zaawansowani Inwestycja zakończona i przekazana do eksploatacji
Wartość całkowita 33 980,82 zł
Generalny wykonawca ZAKŁAD WODNO-MELIORACYJNY Częstochowa
Uwagi

brak

Zdjęcia z budowy

 

Zdjęcia - po zakończeniu prac