logo

Nazwa zadania Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)
Zakres rzeczowy

 

Projekt „Wrota Regionu Łódzkiego” realizowany w Gminie Przedbórz pozwoli stymulować rozwój społeczeństwa informacyjnego dzięki stworzeniu struktur e-administracji, opartych na szybkim i łatwym dostępie do danych i informacji oraz rozwoju usług publicznych. Realizowany projekt dzięki wdrożeniu nowoczesnej infrastruktury ITC spowoduje pozytywne zmiany w funkcjonowaniu Urzędu, w szczególności dzięki wdrożeniu elektronicznego obiegu dokumentów, dzięki któremu pracownicy uzyskają możliwość tworzenia i przesyłania dokumentów w formie elektronicznej, co zwiększy skuteczność, jakość i efektywność ich pracy.

Dodatkowo realizacja projektu umożliwi zmniejszenie zużycia tonerów i tuszy drukarkowych, dzięki elektronicznej formie komunikowania się oraz wymiany danych i informacji. Ponadto, podejmowane w ramach projektu działania będą zgodne z obowiązującymi standardami i przepisami prawnymi, co przyczyni się do zachowania środowiska naturalnego w stanie nienaruszonym.

W ramach projektu w budynkach naszego Urzędu Miejskiego w Przedborzu zostanie rozmieszczony niżej wymieniony sprzęt komputerowy:
1) budynek przy ul. Pocztowej 30 – parter:
serwerownia: serwer bazy, szafa serwerowa, przełącznik KVM+ Monitor 17, Stacja Back Up, UPS,  komputer komunikacyjny, firewall, switch/router.
2) budynek przy ul. Pocztowej 30 – piętro:
- Stanowisko Konfiguracji Systemów / Stanowisko Komunikacyjne,
- dwa stanowiska komputerowe.
3) budynek przy ul. Mostowej 29 – parter:
- stanowisko komputerowe, 
- dwa stanowiska drukowania
- oraz stanowisko dziennika podawczego
4) budynek przy ul. Mostowej 29 – piętro:
- dwa infomaty.

Harmonogram prac

05.2009 - złożenie wniosku o dofinansowanie
09.2009 - uzyskanie dofinansowania
10.2009 - wyłonienie dostawcy
01-08.2009 - dostawa sprzętu i oprogramowania

Stan zaawansowania Podpisanie umowy o dofinansowanie
Wartość całkowita 148 300 zł (w tym 85% to środki z Unii Europejskiej)
Generalny wykonawca Nie wyłoniony
Uwagi

Inwestycja realizowana z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Zdjęcia

brak