Nazwa zadania Przebudowa kanalizacji sanitarnej i remont kanalizacji deszczowej w ul. Pocztowej
Zakres rzeczowy

Przedmiotem inwestycji była przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Pocztowej od ul. Mostowej do posesji nr 12.
Przebudowa  sieci kanalizacyjnej związana była z planowaną przebudową nawierzchni drogi gminnej - ul. Pocztowej.

Budynki zlokalizowane przy ulicy Pocztowej w większości wyposażone są w instalacje wodno-kanalizacyjne. Ścieki sanitarne z budynków odprowadzane były do istniejącego kanału o śr. 300mm w ul. Pocztowej włączonego do kanału w ul. Mostowej. Kanał zbudowany był z rur betonowych i kamionkowych. Był kilkakrotnie remontowany i posiada wstawki o średnicy 200mm oraz częściowy przeciwspadek. Przykanaliki włączeniowe były zakopane bardzo płytko, a część z nich włączona była do kanału deszczowego. Studnie rewizyjne betonowe o śr. 1000mm były w znacznym stopniu zniszczone, z ubytkami betonu i nieszczelne. Na przebudowywanym odcinku kanalizacji często dochodziło do braku drożności i spiętrzania się ścieków.

Obecnie zaprojektowano kanał z rur PVC „S” (typ ciężki) śr. 250x7,3mm łączony na uszczelkę gumową. Na kanale zaprojektowano 2 studnie żelbetowe o śr. 1000mm jako rewizyjne i przyłączeniowe i 4 studnie pośrednie i przyłączeniowe śr. 425mm typu typu Wavin. Przewidziano również wymianę wszystkich istniejących przykanalików na nowe z rur PVC „S” śr. 160x4,7mm łączonych na uszczelki gumowe.

Zakres prac obejmował:
Przebudowę kanalizacji sanitarnej:
- Studnia kanalizacyjna śr. 1000 betonowa – 2 szt.
- Studnia kanalizacyjna śr. 425 PVC – 4 szt.
- Studnia kanalizacyjna śr. 315 PVC – 3 szt.
- sieć kanalizacyjna z rur PCV śr. 250 – 113,80 mb
- sieć kanalizacyjna z rur PCV śr. 200 – 8,20 mb
- przykanaliki z rur PCV śr. 160 – 100,55 mb
Remont kanalizacji deszczowej:
- Studnia kanalizacyjna śr. 1000 betonowa – 2 szt.
- sieć z rur PCV śr. 250 – 9,00 mb
- sieć z rur PCV śr. 200 – 10,30 mb
- wpust uliczny – 4 kpl

Harmonogram prac 07.2009 - opracowanie dokumentacji technicznej
08.2009 - uzyskanie pozwolenia na budowę
10.2009 - rozpoczęcie robót budowlanych
12.2009 - oddanie inwestycji do użytkowania
Stan zaawansowania Inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania.
Wartość całkowita 117.482,63 zł
Generalny wykonawca Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu
Uwagi

Brak

Zdjęcia z budowy