Nazwa zadania Budowa ciągów pieszych z kostki brukowej do obiektów sportowych
Zakres rzeczowy

Budowa ciągów pieszych z kostki brukowej pomiędzy obiektami: boiska Orlik, hali sportowej oraz bursy szkolnej. Łączna powierzchnia wykonanych chodników wynosi 259,6 m2.

Harmonogram prac 04.2009r. - przeprowadzenie robót budowlanych
Stan zaawansowania

Inwestycja zakończona.

Wartość kosztorysowa 19.999,58  zł
Generalny wykonawca Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu
Uwagi

Brak

Zdjęcia