Nazwa zadania Remont drogi gminnej w miejscowości Józefów Stary
Zakres rzeczowy

Remont drogi obejmuje:
- mechaniczne frezowanie nawierzchni z mas mineralno – asfaltowych o grubości do 7 cm (likwidacja kolein) o powierzchni 500 m2,
- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6,16 cm, o powierzchni 4400 m2;
- skropienie nawierzchni drogowej (podbudowy) asfaltem na powierzchni 4300 m2,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych standard II, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm o powierzchni 4300 m2,
- podniesienie poboczy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm o powierzchni 1000 m2;
- podniesienie nawierzchni na zjazdach o powierzchni 360 m2.

Harmonogram prac

07.2009 - opracowanie dokumentacji technicznej
08-2009 - wyłonienie wykonawcy
09-2009 - przeprowadzenie prac budowlanych

Stan zaawansowania Zakończono prace budowlane
Wartość całkowita 205.548,01 zł
Generalny wykonawca DROMO Końskie
Uwagi

Brak

Zdjęcia - po remoncie