Nazwa zadania Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wygwizdów
Zakres rzeczowy

Rozbudowa sieci wodociągowej zewnętrznej z rur PCV Ø110 o długości około 144 mb w miejscowości Wygwizdów. Sieć uzbrojona zostanie w hydrant przeciw pożarowy typu nadziemnego. Przewidziano zasilanie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi gminnej zaopatrywanej w wodę z ujęcia Przyłanki.

Harmonogram prac 10.2009 - zlecenie wykonania dokumentacji technicznej
02.2010 - uzyskanie pozwolenia na budowę
08.2009 - przepowadzenie prac budowlanych
Stan zaawansowania Opracowano dokumentację techniczną.
Wartość szacunkowa 20.000,00 zł
Generalny wykonawca Nie wyłoniony
Uwagi

brak

Zdjęcia

brak