Nazwa zadania Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwików
Zakres rzeczowy

Rozbudowa sieci wodociągowej zewnętrznej z rur PCV Ø110 o długości 231,75 mb w miejscowości Ludwików. Sieć uzbrojona została w hydranty przeciwpożarowe typu nadziemnego. Przewidziano zasilanie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi gminnej zaopatrywanej w wodę z ujęcia Przyłanki.

Harmonogram prac 10.2009 - zlecenie wykonania dokumentacji technicznej
02.2010 - uzyskanie pozwolenia na budowę
08.2010 - przepowadzenie prac budowlanych
Stan zaawansowania Inwestycja zakończona i przekazana do eksploatacji.
Wartość szacunkowa 26.297,01 zł
Generalny wykonawca Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Przedborzu
Uwagi

brak

Zdjęcia

brak