Nazwa zadania Remont chodnika przy ul. Częstochowskiej
Zakres rzeczowy

Remont chodnika przy ul. Częstochowskiej w ramach porozumienia z Powiatem Radomszczańskim.

Przeprowadzony zakres prac obejmuje:
- montaż krawężnika na ławie betonowej       - 366,00 mb
- ułożenie kostki betonowej o gr. 6 cm szara - 400,00m2
- ułożenie kostki betonowej o gr. 8 cm kolor  - 150,00m2
- montaż obrzeża                                        - 354,00 mb

Harmonogram prac 05.2009 - zlecenie wykonania prac
06.2009 - rozpoczęcie robót
10.2009 - zakończenie I etapu prac
05.2010 - zakończenie remontu
Stan zaawansowania Inwestycja zakończona.
Wartość całkowita 38.700,22 zł
Generalny wykonawca Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o w Przedborzu.
Uwagi

Brak.

Zdjęcia