Nazwa zadania

Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego u zbiegu ul. Wierzbowskiej i Radomszczańskiej

Zakres rzeczowy

W chwili obecnej skrzyżowanie ulic: Wierzbowskiej, Słonecznej i Radomszczańskiej nie posiada jakiegokolwiek oświetlenia. W związku z tym planuje się podwieszenie jednej latrni oświetleniowej na istniejącym słupie linii enegretycznej oraz budowę dodaktowej linii kablowej (ziemnej) niskiego napięcia o długości 132 m oraz posadowienie trzech nowych słupów stalowych i zawieszenie na nich opraw sodowych ze źródłami światła.

Harmonogram prac

12.2009 - opracowanie dokumentacji technicznej
02.2010 - uzyskanie pozwolenia na budowę
06.2010 - przeprowadzenie parc budowlanych
07.2010 - przekazanie do eksploatacji

Stan zaawansowania

Opracowano dokumentację techniczną

Wartość kosztorysowa

21.998,27 zł

Generalny wykonawca

Nie wyłoniony

Uwagi

Brak

Zdjęcia