Nazwa zadania Adaptacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Górach Mokrych
Zakres rzeczowy

 

Wykonano adaptacje budynku Wiejskiego Ośrodka w Górach Mokrych w celu spełnienia wymagań określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Zakres prac obejmował:
- wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
- powiększenie otworów drzwiowych wraz z wstawieniem ościeżnic i skrzydeł drzwiowych,
- przebudowę (powiększenie) gabinetu lekarskiego,
- wykonanie 2 toalet dla pacjentów (w tym jednej dla osób niepełnosprawnych),
- ułożenie płytek podłogowych we wszystkich pomieszczeniach,
- wykonane robót malarskich i wykończeniowych.

Harmonogram prac

12.2008 - opracowanie dokumentacji technicznej
07.2009 - uzyskanie wszelkich pozwoleń na wykonywanie prac
09.2009 - rozpoczęcie robór budowlanych
12.2009 - oddanie budynku do użytkowania

Stan zaawansowania Inwestycja zakończona i przekazana do eksploatacji.
Wartość całkowita 32.939,86 zł
Generalny wykonawca Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu
Uwagi

Brak

Zdjęcia z budowy