Nazwa zadania Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji Zespołu Placówek Oświatowych
Zakres rzeczowy

Budynek Zespołu Placówek Oświatowych posiada następujące parametry techniczne:
- Konstrukcja/technologia budynku: tradycyjna - murowany
- Liczba kondygnacji: 3,2 i 1 kondygnacyjny częściowo podpiwniczony
- Lata budowy: 1982 - 1986
- Kubatura budynku: 9801,62 m3
- Powierzchnia netto budynku 2582,3 m2
- Liczba osób użytkujących budynek: 173 uczniów, 40 wychowanków bursy,
20 wychowanków schroniska
- Sposób przygotowania ciepłej wody: w lokalnej kotłowni opalanej koksem
- Rodzaj systemu ogrzewania budynku: instalacja c.o. zasilana z
własnej kotłowni opalanej koksem, zlokalizowanej w podpiwniczeniu budynku

W ramach wskazanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy wykonać następujące prace:
1. Wymiana pozostałych okien na okna z szybami energooszczędnymi
2. Wymiana pozostałych drzwi wejściowych
3. Docieplenie ścian zewnętrznych podłużnych metodą lekką mokrą z 12 cm warstwą styropianu
4. Docieplenie ścian zewnętrznych szczytowych metodą lekką mokrą z 12 cm warstwą styropianu
5. Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej gr. 15 cm wdmuchniętym w przestrzeń wentylowaną stropodachu wraz z wykonaniem jego nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej.
6. Modernizacja instalacji c.o. uwzględniająca wykonanie nowej niskopojemnościowej instalacji c.o. wyposażonej w grzejniki konwekcyjne i przygrzejnikowe zawory termostatyczne z głowicami.
7. Nowe źródło ciepła w postaci nowej, ekologicznej, wysokosprawnej kotłowni opalanej biomasą wyposażonej w automatykę procesu spalania.

Harmonogram prac Warunkiem dalszej realizacji inwestycji jest pozyskanie zewnętrznych środków finansowych
Stan zaawansowania Opracowano audyt energetyczny
Wartość całkowita 1.216.873,00 zł
Generalny wykonawca Nie wyłoniony
Uwagi

brak

Zdjęcia

brak