Nazwa zadania Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu
Zakres rzeczowy

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno-artystycznej w zakresie:
- rozbudowy obiektu wraz ze zmianą elewacji o stylizowane arkady na wzór istniejących przy budynkach wokół rynku,
- budowy tarasu,
- przebudowy pomieszczeń na piętrze budynku,
- remoncie pomieszczeń w budynku,
- remoncie instalacji elektrycznej w budynku,
- remoncie technologii sceny (nagłośnienie, oświetlenie, mechanika sceny),
- remoncie wentylacji w budynku,
- wykonaniu iluminacji budynku,
- dostawy sceny zewnętrznej.

Harmonogram prac nie opracowany
Stan zaawansowania Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej
Wartość całkowita 1.260.000,00 zł
Generalny wykonawca Nie wyłoniony
Uwagi

Warunkiem realizacji inwestycji jest pozyskanie zewnętrznych środków finansowych

Zdjęcia - stan obecny

Zdjęcia - stan projektowany