Nazwa zadania Remont chodnika przy ul. Częstochowskiej
Zakres rzeczowy

Remont chodnika przy ul. Częstochowskiej w ramach porozumienia z Powiatem Radomszczańskim.

Dotychczas przeprowadzony zakres prac obejmuje:
- montaż krawężnika na ławie betonowej      - 106,50 mb
- ułożenie kostki betonowej o gr. 6cm szara - 190,00m2
- ułożenie kostki betonowej o gr. 8 cm kolor - 40,00m2
- montaż obrzeża                                       - 98,00 mb

Harmonogram prac 07.2009 - zlecenie wykonania prac
09.2009 - rozpoczęcie robót
10.2009 - zakończenie remontu
Stan zaawansowania Remont został zakończony
Wartość całkowita 14.260,00 zł
Generalny wykonawca Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu
Uwagi

Brak

Zdjęcia

Brak