Nazwa zadania Dofinansowanie remontu budynku Komisariatu Policji w Przedborzu
Zakres rzeczowy

Dofinansowano remont budynku Komisariatu Policji w Przedborzu. Dotację w wysokości 20.000,00 zł przyznano na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Przedbórz a Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi z dnia 10.08.2009r. w związku z Uchwałą Nr XLII/257/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 25 czerwca 2009roku w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2009.

Harmonogram prac

06.2009 - podjęcie Uchwały o dofinansowaniu
08.2009 - zawarcie umowy o udzielenie dotacji
12.2009 - przekazanie dotacji
12.2009 - rozliczenie udzielonej dotacji

Stan zaawansowania Rozliczono udzieloną dotację.
Wartość całkowita 249.182,45 zł brutto z czego środki pomocy finansowej gminy Przedbórz stanowiły 20.000,00 zł
Generalny wykonawca SZYMBUD Kruszyna
Uwagi

Brak

Zdjęcia

Brak